Politica de confidentialitate

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

PRD Print isi asuma angajamentul de a depune eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”) si practicile comerciale etice.

Obiectivul principal al acestui document este de a vă informa despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre si de a contribui la desfasurarea activitatii societatii cu respectarea prevederilor legale specifice si de a minimiza riscurile prin prevenirea incidentelor si, in cazul improbabil al unor astfel de incidente, reducerea impactului lor asupra persoanei vizate.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Despre noi si cum ne puteti contacta

POP RADU DANIEL II (denumirea comerciala fiind PRD Print), este o societate organizata conform legilor din Romania, cu sediul social in Petrila, Jud. Hunedoara, str. Republicii, bl. 105, ap. 13, Registrul Comertului cu nr. F20/654/2019 (în continuare “PRD Print” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Pentru orice informatii cu privire la prelucrarea datelor dvs cu caracter personal ne puteti contacta dupa cum urmeaza:  

 • Responsabilul PRD Print cu protecția datelor la adresa de e-mail popradu2002@yahoo.fr sau 
 • Prin poștă sau curier la adresa str. Republicii, bl. 105, ap. 13, loc. Petrila, Jud. Hunedoara – cu mentiunea: în atenția Responsabilului Pop Radu Daniel II cu protecția datelor.

Categorii de date cu caracter personal colectate

PRD Print poate procesa urmatoarele categorii de date furnizate direct de dvs. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs in urmatoarele situatii:

 • Crearea unui cont pe siteul nostru: ne transmiteți adresa de e-mail, numele și prenumele;
 • Paginii dvs. personala (Contul meu) din platforma PRD Print aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: număr telefon mobil, adresa de livrare, etc.;
 • Cand utilizati platforma Magazin Cadouri Personalizate ne puteti transmite date precum: fotografii, nume, prenume, texte si orice alte informatii similare despre dvs, membrii familiei dvs sau alte persoane in vederea personalizarii produselor disponibile pe website, date asupra carora garantati ca aveti drepturi depline in conformitate cu legislatia aplicabila;
 • Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: fotografii, nume, prenume, texte si orice alte informatii similare despre dvs, membrii familiei dvs sau alte persoane in vederea personalizarii produselor disponibile pe website, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

Putem să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Detalii în acest sens gasiti prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării datelor.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. In plus, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 18 ani.

Principile politicii de securitate

PRD PRINT proceseaza datele cu caracter personal cu care vine in contact cu respectarea urmatoarelor principii:

 • Protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor vizate;
 • Legalitate, echitate si transparenta – datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, intr-un mod echitabil si transparent fata de persoana vizata;
 • Scopuri determinate, explicite si legitime – Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre PRD Print se face in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Temei– PRD Print se va asigura ca procesarea datelor cu caracter personal va avea un temei bine determinat, precum prevederi legale, consimtamantul persoanei vizate, executarea contractelor, interesul legitim al PRD Print (care nu va contraveni intereselor superioare ale persoanei vizate);
 • Limitare prin raportare la scop – PRD Print proceseaza datele cu caracter personal numai daca sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
 • Limitare prin raportare la timp – PRD Print pastreaza datele persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele si respectarea cerintelor legale;
 • Exactitate si acuratete – PRD Print proceseaza date cu caracter personal intr-un mod precis si ia masuri rezonabile pentru a se asigura ca datele inexacte de care ia cunostinta sunt sterse sau rectificate;
 • Securitate– PRD Print este dedicata asigurarii securitatii tuturor datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza si face demersuri constante pentru a atinge acest scop, inclusiv prin instruirea angajatilor, colaboratorilor si partenerilor sai.

Scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Pentru prestarea serviciilor PRD Print în beneficiul dvs.

Cu titlu exemplificative, acest scop poate include, după caz:

 1. a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei Magazin Cadouri Personalizate;
 2. b) Prelucrarea comenzilor, in special personalizarea produselor cu datele/informatiile furnizate de catre dumneavoastra (fotografii, texte, imagini, etc.), inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 3. c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 4. d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 5. e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
 6. f) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile PRD Print.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între PRD Print și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 1. Imbunătățirea serviciilor PRD Print

In acest scop putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

 1. Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic etc.)  continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la produse adaugate in sectiunea “Cont/Cosul meu” sau ati aratat interes sa le achizitionati, precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil.

Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

– Bifand casuta “Dezabonat” în secțiunea “Status Abonare Newsletter”;

– Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin

– Contactarea PRD Print folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

 1. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei PRD Print față de atacuri cibernetice:

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în siteul nostrum web cu exceptia imaginilor incarcate de dumneavoastra pe website in vederea personalizarii produselor care vor fi sterse automat dupa o perioada de maxim 30 de zile de la data incarcarii. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca PRD Print;

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Avand in vedere caracteristicile produselor furnizate care implica personalizarea manuala a acestora cu informatiile furnizate de dvs (de ex. fotografii, imagini, texte), in cazuri exceptionale, exista posibilitatea ca datele dumneavoastra sa ajunga din eroare in posesia unui tert (ex., client), caz in care PRD Print va lua toate masurile necesare in vederea remedierii situatiei respective. De asemenea, daca sunteti in situatia in care primiti din eroare produse personalizate cu datele unor terti (de ex. fotografii, imagini, texte) sunteti obligat sa notificati cu promptitudine PRD Print (prin e-mail, telefonic) si sa implementati masurile indicate de catre societate in vederea protejarii intereselor partilor implicate (distrugerea / returnarea produselor/datelor respective care nu va apartin). In vederea protejarii datelor dumneavoastra, PRD Print implementeaza si updateaza constant procedurile interne/de lucru si instructajul salariatilor responsabili de prelucrarea produselor dumneavoastra in vederea minimizarii aparitiei unor astfel de situatii.

PRD PRINT ia toate masurile organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale, ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, inclusiv: 

 1. Datele sunt stocate electronic in fisiere care pot fi accesate numai de utilizatorii autorizati ai firmei, care la randul lor au acces la acestea prin intermediul unui nume de utilizator si o parola (parola se va modifica periodic). Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea. In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive, conturile de acces sunt suspendate. 
 2. Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu. Pentru aceasta, operatorul va stabili tipurile de acces dupa functionalitate (introducere, prelucrare, salvare, etc.) si dupa actiunile aplicate asupra datelor cu caracter personal (cum ar fi: scriere, citire, etc) precum si procedurile privind aceste tipuri de acces. 
 3. Platforma si serverul in care introduc clientii datele sunt securizate. Computerele se vor instala in incaperi care se pot incuia. Daca pe ecran apar date cu caracter personal asupra carora nu se actioneaza o perioada data, stabilita de operator, sesiunea de lucru se va inchide automat. 
 4. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pentru aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare. 

In cazul in care este disponibila plata online si clientul opteaza pentru plata online a contravalorii comenzilor, contractului si/sau contractelor, procesarea datelor de card bancar se face in mod exclusiv pe serverele procesatorului de carduri bancare cu care PRD PRINT a incheiat un contract. 

PRD PRINT nu solicita si nu stocheaza nici un fel de informatii referitoare la cardul sau cardurile bancare ale clientului.

Procesatorul de carduri bancare agreat de catre PRD PRINT are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate in urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare tranzactie, in cazul in care aceasta exista. 

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Conform GDPR, toate persoanele fizice carora le prelucram date cu caracter personal au drepturi specifice, printre care mentionam:

 1. Dreptul la informare: dreptul de a afla ce date sunt procesate, scopurile si temeiurile prelucrarii, destinatarii datelor, perioada de stocare, existenta drepturilor persoanelor vizate, dreptul de a se adresa autoritatii de supraveghere etc.;
 2. Dreptul de acces: dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care le privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind prelucrarea detaliate anterior;
 3. Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine corectarea datelor inexacte sau completarea datelor lipsa;
 4. Dreptul la stergerea datelor: dreptul de a solicita stergerea datelor procesate, in situatiile prevazute de lege; pentru a solicita stergerea datelor tale te rugam sa ne contactezi prin email la data.protection@PRD Print.ro
 5. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii, in limitele prevazute de lege.
 6. Alte drepturi care pot fi exercitate in limitele prevazute de lege: dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune proceselor decizionale automate, dreptul de a se adresa autoritatilor competente cu solicitari privind prelucrarile efectuate de PRD Print etc., dreptul de a retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale pentru care temeiul prelucrarii il reprezinta consimtamantul persoanei vizate.
 7. Plângeri: aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   

 • Nu uitati ca ne puteti contacta in orice moment prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa: comenzi@afacerisibani.ro sau

 • – prin poștă sau curier la adresa: str. Republicii, bl. 105, ap. 13, loc. Petrila, Jud. Hunedoara – cu mentiunea: în atenția Responsabilului Pop Radu Daniel II cu protecția datelor.

.